O FIRMIE

CTL–Centrum Techniki Laserowej–LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o. jest polską firmą zarejestrowaną w 1991 roku. Firma zajmuje się konstrukcją, badaniami i produkcją laserów i urządzeń laserowych dla zastosowań medycznych, technologicznych, pomiarowych i edukacyjnych. Produkuje ponad trzydzieści różnych modeli laserów medycznych, w większości opatentowanych. Mamy trzydzieści dwa projekty wynalazcze na nasze wyroby. Firma realizuje też indywidualne projekty na specjalne zamówienia klientów krajowych i zagranicznych. Od 25-ch lat CTL prowadzi kursy szkoleniowe dla lekarzy i inżynierów dotyczące szerokiego zakresu możliwości zastosowań światła laserowego. W okresie od 1991 do 2016 roku na Kursach Szkoleniowych w CTL przeszkolono ponad 16.000 lekarzy i fizjoterapeutów oraz wielu inżynierów i technologów z przemysłu.

CTL współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi: Uniwersytetami Medycznymi, Politechnika oraz instytutami naukowo-badawzymi, krajowymi i zagranicznymi. W rozwiązywaniu trudnych, nowatorskich zadań projektowych i badawczych zatrudnia - oprócz swoich etatowych pracowników - także wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. Urządzenia CTL są produkowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami produkcji i bezpieczeństwa. Od roku 2000 firma posiada certyfikat zarządzania przez jakość ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2012 dla wyrobów medycznych. Urządzenia laserowe CTL mają certyfikaty CE dopuszczenia do stosowania wydane przez zagraniczne instytucje certyfikujące. Nasz laser chirurgiczny CO posiada też certyfikat Amerykańskiej Agencji Leków i Żywności FDA. W strategii rozwoju firmy jakość, nowoczesność i niezawodność produktów są priorytetem zarówno dla nas pracowników jak i kierownictwa firmy. Strategicznymi filarami rozwoju przedsiębiorstwa są głównie nowoczesne i innowacyjne lasery dla medycyny i technologii przemysłowych. CTL sprzedaje swoje produkty zarówno w kraju jak i zagranicą. Lasery dla medycyny eksportujemy do ponad 20-tu krajów w tym do USA i takich odległych krajów jak Togo i Nepal. Głównymi odbiorcami laserów medycznych oferowanych przez nas są kliniki, szpitale i prywatne gabinety medyczne. Aktualnie posiadamy blisko 30 własnych konstrukcji laserów dla medycyny i 6 wersji laserów przemysłowych.

Kilkanaście naszych produktów zostało wyróżnionych na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach w tym 3-y Grand Prix m.in za: "Laser chirurgiczny na dwutlenku węgla CO ". Nagroda Złoty Laur Innowacyjności za projekt: "Tabletka laserowa - zestaw innowacyjnych laserów terapeutyczno-zabiegowych trzeciej generacji - wraz z procedurami dawkowania i podręcznikami w ponad 600 schorzeniach". Nasza firma została także wyróżniona tytułem Lidera Przedsiębiorczości 1999, Mistrzem Techniki NOT za 3 kolejne lata za: "Zestaw laserów do diagnostyki i terapii nowo-tworów metodą fotodynamiczną (PDT), "Laserową turbinę dentystyczną do bezbolesnego i bezkontaktowego leczenia próchnicy zębów", "Niebieski i zielony" laser diodowy", "Lasery medyczne do bezinwazyjnego lub małoinwazyjnego leczenia przerostu gruczołu krokowego" oraz "okulistyczny fotokoagulator nowej generacji", "Laserowy zestaw terapeutyczny wspomagany polem magnetycznym i falą ultradźwiękową". Otrzymaliśmy również nagrodę: "Jakość roku 2011 w kategorii produkt za: "Lasery medyczne nowej generacji" i wiele innych prestiżowych nagród i dyplomów.