Diodowy Laser Chirurgiczno-Terapeutyczny CTL 1105MX - Doris Pro Duo, 940nm - 5W i 635nm – 150mW

Laser Doris Pro Duo – to 2 lasery w 1 urządzeniu. Duża, terapeutyczna moc promieniowania światła pilotującego pozwala dodatkowo w laserze Doris Pro Duo na wykonywanie zabiegów nieinwazyjnych, przezskórnych leczenia zmian nowotworowych metodą LITT – Laser
Induced Thermotherapy, zmian naczyniowych, oraz zabiegów terapeutycznych takich jak przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach mikrochirurgicznych.