Koagulator Fotonowy CTL 3803 - Azuryt IRK, (700 - 1000)nm – 150W

Koagulator fotonowy Azuryt IRK 3803 jest najnowocześniejszym urządzeniem do fotokoagulacji. Pozwala na precyzyjne zaprojektowanie głębokości koagulacji. Głębokość martwicy tkanki jest dokładnie kontrolowana przez dobór czasu trwania impulsu. Procedura zabiegowa jest nieskomplikowana. Do zalet urządzenia należy możliwość realizacji zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i sprowadza się do przyciśnięcia jednego przycisku.